Placené služby - očkování

O povinném očkování svých dětí se od nás dozvíte vždy včas. Zde nabízíme přehled nepovinných očkování, která doporučujeme. Tato očkování nejsou hrazena zdravotní pojišťovnou. Cena zahrnuje výběr vakcíny – konzultaci, obstarání a uskladnění očkovací látky, prohlídku, očkování a cenu očkovací látky. Bližší informace získáte u své lékařky.

Očkování proti Pneumokoku ......... 1650 Kč / dávku
Očkování je doporučeno u dětí  od 2. měsíce věku do 5 let. Je-li očkování ukončeno do 6. měsíce věku dítěte, je plně (vakcína Synflorix) či částečně (vakcína Prevenar 13) hrazeno ze zdravotního pojištění. Tato bakterie může u malých dětí způsobit zánět mozkových blan, záněty středního ucha, zápaly plic.

Očkování proti rotavirovým průjmům ......... 1500 Kč / dávku
Očkování pro kojence od 6. týdne do 6. měsíce, 23 dávky dle zvolené vakciny (Rotarix, Rotateq).

Očkování proti rakovině děložního čípku
Cervarix
…...... 1900 Kč / dávku
Vakcína proti lidskému papilomaviru, který může způsobit rakovinu děložního čípku. V základním očkování se podávají 3 injekce v intervalu 0-1-6 měsíců. Očkování je plně hrazeno u dívek, když je zahájeno mezi 13. a 14. rokem věku.

Silgard
.............
3300 Kč / dávku
V základním očkování se podávaji 3 injekce v intervalu 0-2-6 měsíců. Očkování je z velké části hrazeno u dívek mezi 13. a 14. rokem věku.

Infanrix ...........  730 Kč / dávku
Kombinovaná očkovací látka proti záškrtu, tetanu a černému kašli pro děti do 7 let.

Infanrix Hib. ..........  1150 Kč / dávku
Kombinovaná očkovací látka proti záškrtu, tetanu, černému kašli a haemophilu infl. typ b.

Pediacel …...... 1100 Kč / dávku
Kombinovaná očkovací látka proti záškrtu, tetanu, černému kašli, obrně a haemophilu infl. typ b pro děti od 2 měsíců věku.

Boostrix ……… 800 Kč / dávku
Kombinovaná očkovací látka proti záškrtu, tetanu a černému kašli pro děti nad 4 roky věku.

Žloutenka typ A ............. 1000 Kč / dávku do 15 let
                                                       1300 Kč / dávku od 16 let
- zánět jater přenášený špinavýma rukama, hygienicky závadnou vodou, hygienicky závadnými potravinami
- celkem je třeba podat 2 dávky, přeočkování po 10 letech

Žloutenka typ B ............. 1000 Kč / dávku od 16 let
- zánět jater přenášený krví a ostatními tělními tekutinami
- celkem je třeba podat 3 dávky

Kombinovaná vakcína
Žloutenka A+B
............ 1200 Kč / dávku do 15 let
                                          1700 Kč / dávku od 16 let
- celkem je třeba podat 3 dávky

Klíšťový zánět mozku ........ 700 Kč / dávku do 15 let
                                                            750 Kč / dávku od 15 let
Očkovací látky: FSME, Encepur
- celkem je třeba podat 3 dávky, přeočkování každé 3 – 5 let

Meningokok typ C .......... 1050 Kč / dávku
Očkovací láky Menjugate a NeisvacC
- podává se 1 dávka, přeočkování za 7 – 10 let

Meningokok typ A,C,W,Y ………. 1600 Kč / dávku
Očkovací látka Nimenrix pro děti od 1 roku, Menveo pro děti pod 12 let věku.

Priorix Tetra ………… 1850 Kč / dávku
Očkování proti spalničkám, příušnicím, zaděnkám a planým neštovicím, celkem se podávají 2 dávky.

Varilrix ............................. 1 700 Kč / dávku
- očkovací látka proti planým neštovicím, celkem se podávají 2 dávky.

Chřipka …...…. 400 Kč / dávku dle typu vakcíny


Příspěvky zdravotních pojišťoven na nepovinná očkování

Pojišťovny na různá očkování přispívají, nejlepší je informovat se přímo
v pojišťovně.

 

Ostatní placené služby

Nastřelování náušnic

Nově nastřelujeme náušnice. Hodí se pro všechny děti od šesti měsíců věku.

Cena: 1 náušnice ..... 200 Kč.
(v ceně je náušnice dle výběru a nastřelení)

Propíchnutí ucha jehlou: 200 Kč/ucho.

Ostatní:

Dle vyhlášky MZ č. 45/1997 Sb. ze dne 28. 2. 1997 Seznam zdravotních výkonů
Ceny placených služeb, které jsou provedeny v zájmu fyzických
a právnických osob.
Jedná se o výkony, které nejsou hrazeny zdravotní pojišťovnou.

Ceny k 1. dubnu 2006:

Výpis ze zdravotní dokumentace .....…......... 100 Kč/ 10 minut
(= přihlášky do jeslí, školek, zájmových kroužků, potvrzení na sport bez prohlídky, tábory, potvrzení pro bytový odbor, soudy, potvrzení pro školu o zdravotním stavu)
Sportovní prohlídka ............. do 6 let …….… 350 Kč
                                                   nad 6 let …… 300 Kč
Zdravotní průkaz ...........................………..... 200 Kč
Prohlídka na řidičský průkaz ...…….....…..... 300 Kč
Vstupní prohlídka do zaměstnání ................... 300 Kč
Duplikáty (očkovací průkaz, neschopenka) ….. 100 Kč
Přihlášky na školy ..............……........ 1. ...... 100 Kč
                                                      2. a další … 50 Kč
Očkování na přání rodičů
výběr
vakcíny – konzultace, obstarání a uskladnění vakciny, prohlídka a injekce ........... 300 Kč
+ cena očkovací látky