Jak se přihlásit?

Do péče je nutné přihlásit dítě osobně jedním z rodičů. Je nutné vyplnit a podepsat tzv. registrační list pro pojišťovnu. U právě narozených dětí je možné miminko přihlásit do péče telefonicky a registrační list pro pojišťovnu vyplnit a podepsat při první návštěvě lékaře či sestry u Vás doma. Vaše bydliště není pro přijetí do péče rozhodující. Záleží proto pouze na Vašem úsudku, zda větší vzdálenost Vašeho bydliště nebude příliš ztěžovat naši vzájemnou spolupráci.

Pojišťovny

Mám smlouvu s těmito pojišťovnami:
Všeobecná zdravotní pojišťovna - 111;
Vojenská zdravotní pojišťovna - 201;
Oborová zdravotní pojišťovna zaměstnanců bank, pojišťoven a stavebnictví - 207;
Zdravotní pojišťovna Ministerstva vnitra - 211;
Česká průmyslová zdravotní pojišťovna - 205;
Zaměstnanecká pojišťovna Škoda - 209.
Základní péče je hrazena pro přihlášené - tedy pojištěné - děti zdravotní pojišťovnou. Pojistné za děti je hrazeno státem!! Jen je nutné dítě k pojištění přihlásit. Po narození mají děti ze zákona automaticky stejnou pojišťovnu jako jejich maminka.

Změna pojišťovny:

Při změně pojišťovny prosíme o včasnou informaci! Musíme změnu také nahlásit pojišťovně. Je třeba podepsat nový registrační list jedním z rodičů.